Om integrationsmatch

Arbejdspladsen i centrum
Den bedste integration af flygtninge og indvandrere sker på arbejdspladserne. Integrationsindsatsen skal derfor ikke kun foregå på skolebænken, men også ved at udføre konkrete og værdiskabende arbejdsopgaver i virksomheder og sammen med danske kolleger. Flere flygtninge og familiesammenførte skal hurtigere bidrage til det danske samfund, blive selvforsørgende og være med til at skabe vækst.

Derudover er det også vigtigt, at arbejdspladserne afspejler befolkningens sammensætning. Integrationsindsatsen skal bygge bro mellem de kompetencer og den kultur, som integrationsborgerne kommer med fra deres hjemland og de nye kompetencer og den nye kultur, de skal tilegne sig i Danmark.

Kompetencer, der matcher jeres behov
Her på integrationsmatch.dk kan I i fred og ro finde den kandidat, der matcher jeres behov. Flygtningene kommer med mange forskellige kompetencer.

Danskundervisningen kan foregå ude på virksomheden - evt. i arbejdstiden - og kan skræddersyes til de behov, der er for at kunne bestride et konkret job. Men flygtningen kan også tage danskundervisningen om aftenen og uden for arbejdstiden.

Integrationsindsatsen skal primært sigte mod ordinær beskæftigelse og kun i særlige tilfælde mod støttet beskæftigelse. Det kan dog være nødvendigt med en periode med støttet beskæftigelse for at bane vejen for det faste job.

Spring ud i det og giv en ny medborger en mulighed for at få en fod inden for på arbejdsmarkedet. Det kræver lidt fleksibilitet og vilje til at give plads til en med en anden kultur, men det giver også nye input og udvider den kulturelle horisont. Samtidig får I en loyal medarbejder, der ønsker at bidrage på det danske arbejdsmarked, lære om dansk kultur og sprog.