"Sammen om integration"

Det skal være let og enkelt for virksomheder at gøre en ekstra indsats, så flere flygtninge kan komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet. Virksomheder, der ønsker at stille virksomhedspladser til rådighed, kan også vælge at indgå i virksomhedspartnerskabet ”Sammen om integration”. Alle virksomheder, store som små, kan være med til at skabe synlighed og tage del i det fælles ansvar med at skabe bedre integration i Danmark.

Henvend dig til Jobservice Danmark på tlf. 72 200 350 eller på mail jobservicedanmark@star.dk, hvis din virksomhed ønsker at bidrage til partnerskabet "Sammen om integration".

Målgruppen for partnerskaberne er flygtninge, som har fået asyl i Danmark og er omfattet af integrationsprogrammet.

Læs mere om Sammen om integration.