Virksomhedsrettede tilbud til flygtninge

Der er mange muligheder, som kan tilpasses den enkelte flytning og jeres virksomheds behov. I kan fx begynde med at tage en flygtning i virksomhedspraktik kombineret med danskundervisning og fortsætte med en ansættelse i løntilskud - eller et job på ordinære vilkår.

Følgende muligheder er til rådighed:

  • Rekruttering
  • Virksomhedspraktik
  • Job med løntilskud
  • Mentorordning
  • Jobrettet opkvalificering
  • Danskundervisning